smmm yeterlilik staja başlama staj kursu
İZSMMMO HABERLER
SGS SINAVINA HAZIRLIK KURSU / 19.12.2014
Odamız Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen 28 Şubat 2015 Staja Giriş Sınavına Hazırlık Kursu
İLÇELERDE FAALİYET GÖSTEREN MÜKKELLEFLERE AİT TİCARİ DEFTER ... / 19.12.2014
İlçelerde faaliyet gösteren mükelleflere ait ticari defterlerin hangi noterler tarafından tasdik edilebileceğine ilişkin Başkanımızın açıklama yazısı.
YMM SINAVLARINA HAZIRLIK KURSU / 18.12.2014
Odamız Muhasebe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen YMM Sınavlarına Hazırlık Kursu
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN / 17.12.2014
Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı'nda, 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan e-fatura ve e-Defter uygulamasının Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar bölümünde yapılan bazı değişiklikler.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN / 17.12.2014
433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan e-Arşiv uygulamasına ilişkin yapılan bazı değişiklikler ve eklemeler ile ilgili tebliğ taslağı.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN / 17.12.2014
397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan e-fatura ve e-Defter uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik yapılan bazı değişiklikler.
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN / 17.12.2014
Ticaret Sicili İşlem Başvurularının Mersis Sisteminden Yapılması Zorunluluğu Hk.
ETİK EĞİTİMLERİ HK. / 22.12.2014
27 Mart 2014 tarih ve 28954 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ" gereği başvurular 2-30 Ocak 2015 döneminde başlayacak olup http://etik.turmob.org.tr adresinden on-line olarak yapılabilecektir.
ÜYE GİRİŞİ
 
E-Posta :
Şifre :
   
    - Yeni kullanıcı aç
- Şifremi unuttum?
DAYANIŞMA DERGİSİ